Hata mesajı

Deprecated function: menu_set_active_trail() (/home/ogretmenplatform/public_html/includes/menu.inc dosyasının 2405 satırı) içinde The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls.

Ortaklar

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV)

ZICEV 1982 yılında Makbule Ölçen önderliğinde bir grup gönüllü tarafından kurulmuş olup, bugün, Gölbaşı kampüsündeki arazide bulunan 9 binada  hizmet verilmektedir.. ZİÇEV, çeşitli illerde 200'ü aşkın personeli ile 13 şubeye sahiptir.

Genel Müdürlük ve şubeler, zihinsel engelli çocuklara ve yetişkinlere ebeveynleri öldükten sonra da güvenli bir gelecek sağlamak üzere eğitim ve barınma hizmetleri sağlamaktadır.   Faaliyetlerini yürütürken, ZİÇEV Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları, merkezi ve yerel yönetimlerle yakın bir işbirliği içinde çalışır. ZICEV kuruluşundan bu yana yaş sınırlaması olmaksızın on binlerce zihinsel engelli bireye ve ailelerine eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri sağlamıştır.

Hizmetlerinin tamamlayıcı bir parçası olan ZİÇEV, ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen pek çok proje de gerçekleştirmiştir. Mali kaynakları, bağışlar ve proje  gelirleridir. Özet olarak, ZİÇEV'in altının çizilmesi gereken ilkesi, hedef kitlenin sorunları ve ihtiyaçları için kalıcı çözümler geliştirmek ve Türkiye'de zihinsel yetersizliği olan bireyler hakkındaki politika tartışmalarına katılmaktır.

Gazi Üniversitesi (TR)

Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1926 yılında   "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" kuruldu.  Şu anda Rektörlük merkezi olarak kullanılan binada eğitim-öğretim faaliyetlerine başlandı. Enstitünün adı 1929 yılında "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değişti.1976 yılında ise “Gazi Eğitim Enstitüsü” ismini aldı. Enstitü, 1982 yılında 2809 sayılı kanunla “Gazi Üniversitesi” kimliğine kavuştu. Aslında bu değişim, Cumhuriyetle başlayan geleneğin yeni isimle devamıdır. Geleneğin oluşmasında Gazi Eğitim kadar, kuruluşu 1935'e kadar giden Ankara Yüksek Teknik Öğretmen ve Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okulları ile Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi büyük rol oynamıştır.

Üniversite çatısı altına girdiğinde Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi zaten bir üniversite konumundaydı. Akademi'ye bağlı olarak bugünkü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin bütün bölümleri, Tıp Fakültesi, daha sonra da fakülte olacak olan Diş Hekimliği ve Eczacılık Yüksek Okulları ile Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu eğitim ve öğretimini sürdürmekteydi. Yine Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi de Gazi Üniversitesi çatısı altında yerini aldı. Kuruluşunda 9 fakülte, 12 yüksekokul ve 4 enstitüyü bünyesinde barındıran üniversitede bu sayı her geçen yıl hızla artar. Bugün kendisine bağlı olarak eğitim-öğretimini sürdüren 21 fakültesi, 4 yüksekokulu, 1 Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, 11 meslek yüksekokulu, 48 araştırma merkezi ve 7 enstitüsü ile Gazi Üniversitesi, adını aldığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yaraşır bir yükseköğretim kurumu olma iddiasını devam ettirmektedir. Üniversitede, Eğitim, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Fen, Mühendislik, Mimarlık, Teknoloji, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Edebiyat, Hukuk, Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım, Turizm, Beden Eğitimi ve Spor, Bankacılık ve Sigortacılık, Tapu Kadastro gibi çok çeşitli alanlarda eğitim verilmektedir. Eğitim fakülteleri yönünden ülkemizin lideri olan Gazi Üniversitesi, bünyesinde, Endüstriyel Sanatlar, Gazi Eğitim, Mesleki Eğitim, Teknik Eğitim, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültelerini barındırır. Yurdun dört bir yanından üniversiteyi kazanarak gelen 77 bin öğrencisinin yanında Gazi Üniversitesi; Türk Cumhuriyetleri, Kafkaslar, Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinden gelen 1500'den fazla yabancı uyruklu öğrencisi ile ülkemizin yurt dışından en çok öğrenci kabul eden üniversitesidir. Üniversite, açılan yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden 5 binden fazla öğrencisi ile sadece kendi öğretim elemanı ihtiyacını değil, diğer üniversitelerin öğretim elemanı ihtiyacını da karşılamaktadır.
Gazi Üniversitesi Ankara’nın merkezinde bulunan bir şehir üniversitesidir. Fakülte ve yüksekokulların yoğunluk gösterdiği merkez yerleşkesi dışında Beşevler, Emek, Maltepe, Gölbaşı, Çankaya, Ostim, Çubuk, Polatlı ve Beypazarı’nda da yerleşkeye sahip olan Gazi, eğitim ve öğretime verdiği önemi gözler önüne serer. 50 bin’i aşan öğrenci sayısı ve 3 bin’i geçen öğretim elemanı sayısı ile Gazi Üniversitesi öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısında dünya standartlarını yakalamış bir üniversitedir. Eğitimden, iletişime, güzel sanatlardan mühendisliğe, spordan ormancılığa, tıptan eczacılığa, diş hekimliğinden edebiyata, iktisat'tan bankacılığa kadar birçok alanda eğitim veren Gazi, Türkiye'nin en çok fakülte ve yüksekokula sahip üniversitesidir.

Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, üniversitenin akademik ve idari birimlerine en üst seviyede bağışlanan fonlardan yararlanılması için koordinasyon ve danışmanlık hizmeti sağlamakta ve projelerin uygulanması için finans ve idari konulara tam zamanlı çalışanları ile destek olmaktadır.

Gazi Üniversitesi, Gençlik Gönüllü Kuruluşların Akreditasyonu (ERAPLUS-EVS-CHARTER), EVS CHARTER (LLP-EVS-CHARTER) (2011-TR-18) sahiptir. 
 

Hacettepe Üniversitesi

8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı Kanun'la kurulan Hacettepe Üniversitesi Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlamıştır. Daha sonraki yıllarda kurulan yeni bölümler ve fakültelerle büyüyen Hacettepe Üniversitesi, ikinci yerleşkesini merkez yerleşkesine 20 km uzaklıkta Beytepe mevkiinde 1500 hektarlık alanda kurmuştur.

Hacettepe Üniversitesi, 1982 yılında kabul edilen 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında, 14 Fakülte, 14 Enstitü, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuvar, 5 Meslek Yüksekokulu, 105 Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Hacettepe Üniversitesi ülkemizin önde gelen üniversitelerden biri olarak bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir.

Misyon
Hacettepe Üniversitesinin Misyonu, araştırma öncelikli bir Üniversite olarak, evrensel değerler ışığında verdiği eğitimle; bilim, teknoloji ve sanat alanlarında üstün nitelikli, değişime ve gelişime açık, sorgulayıcı bireyler yetiştirmek, ürettiği bilgi, hizmet ve teknolojiyi toplum yararına sunmaktır.

Vizyon
İlham verici bir dünya markası olan; öğrencisi, personeli ve mezunu olmaktan gurur duyulan; değişime ve gelişime liderlik eden bir üniversite olmaktır.

Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Öğretim Kurumu'nun öğretmen yetiştirme programlarını yeniden düzenlemesi kapsamında 1997-1998 eğitim-öğretim döneminde açılmıştır ve ilk mezunlarını 2002 yılında vermiştir. Anabilim dalı kuruluşundan günümüze kadar yürüttüğü lisans ve lisansüstü programlarla Türkiye'de ve dünyada okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapacak öğretmenleri ve araştırmacıları yetiştirmeyi hedeflemektedir. İlköğretim bölümü bünyesinde yer alan anabilim dalımızda yaklaşık 350 lisans ve 80 lisansüstü öğrencisi eğitim görmektedir.

Hacettepe Üniversitesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalının amacı sahip olduğu temel alan ve meslek bilgisiyle kendini geliştirebilen, çocuklara yönelik olumlu tutum ve davranışlara sahip, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, mesleğini etik kurallar çerçevesinde icra eden, ülkemizin ve çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına uygun nitelikte, özgüveni yüksek okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapacak öğretmenleri, üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği programlarında görev alacak akademisyenleri ve alanda çalışan diğer profesyonelleri yetiştirmektir.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ankara, Türkiye’nin başkenti olarak yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip bir şehirdir. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEB Ankara Müdürlüğü), Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonra Türkiye'de ikinci büyük yerel otoritedir. Ankara'nın 25 ilçesinde, okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, meslekî, teknik, özel eğitim okulları ve yetişkin eğitimleri için her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanması, koordinasyonu ve yönetiminden sorumludur. Ana amaç, Milli Eğitim Bakanlığı ile İlçe Milli Eğitim ve Mesleki Eğitim Müdürlükleri arasındaki koordinasyonun sağlanmasıdır. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ankara’daki farklı seviyelerdeki okulların ve eğitim kurumlarının yönetimlerinin idare organıdır.

Örgütün başlıca 7 alanda görevi bulunmaktadır: Personel eğitim ve öğretim, bütçe ve yatırım, araştırma, planlama ve istatistik, denetim, rehberlik ve araştırma ile sivil savunma. Bu görevler 24 bağlı birim tarafından yürütülmektedir.

Ankara'da toplam 2.351 okulda 956.171 öğrenci ve 62.030 öğretmen bulunmaktadır. Ankara’da

Okul öncesi eğitim kurumlarında 62.530 öğrenci, ilköğretim okullarında 320.847 öğrenci, orta öğretim okullarında 291.935 öğrenci, liselerde 280.859 öğrenci bulunmaktadır. Buna ek olarak, 18-65 yaşları arasındaki 295.458 vatandaş, resmi eğitimin kursiyer / öğrenci / katılımcı / yararlanıcısıdır. Bu kapsamda mesleki eğitim merkezlerine ve yetişkin eğitim merkezlerinin eğitimlerine katılmaktadır.

Ankara'da Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sorumlu olduğumuz 94 Özel Eğitim Okulu bulunmaktadır. İşitme Engelliler, Fiziksel Engelliler, Görme Engelliler, Öğrenme Güçlüğü ve Otizm için özel eğitim okulları bulunmaktadır. Bu okulların 26.086 SEN öğrencisi bulunmakta ve 94 okuldan 6 okul sadece 6-22 yaşlarında öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için hizmet vermektedir. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu öğrencilerin eğitimi ve öğrenci velileri için de eğitimler ve seminerler vermektedir.

CJD Frenchen Berufsbildungswerk (CJD BBW Frechen)-(DE)

CJD BBW Frechen (CJD), gençlik, eğitim ve sosyal hizmetler alanında ülke çapında yaygın faaliyet gösteren bir organizasyondur. CJD her yıl, 155.000 ergen ve genç erişkinlere yönelik oryantasyonlar ve gelecek umutları sunmaktadır. Ülke çapında faaliyet gösteren 150'nin üzerinde lokasyonda ve 9500'den fazla çalışanı ile, eğitim ve beceri geliştirme alanında hizmet sunmaktadır.

CJD Frechen'in ana amacı, Köln çevresindeki gençlerin ve genç yetişkinlerin mesleki ve sosyal rehabilitasyonudur. Hedef kitlenin çoğu engelli ve sosyal dışlanma riski taşımaktadır. Halen mesleki eğitim gören 250 genç yetişkinin büyük çoğunluğu, iki veya üç yıllık bir mesleki eğitim sırasında CJD Frechen’in yatılı misafirhanesinde yaşamaktadır. Katılımcıların ana hedefi, resmi olarak kabul edilmiş final sınavıdır. Mesleki eğitimin yanı sıra CJD Frechen, 18 yaşından küçük ve henüz mesleki eğitim almayan gençler için bir gençlik refah yılı fırsatı da sunmakta, spor ve yaratıcılık alanlarında çeşitli etkinlikler  düzenlemektedir.

Meslek okulu kampüste de bulunmaktadır. Öğretim içeriği pratik olarak atölyelerde ve teorik olarak okulda öğretilmektedir. Stajyerlerinin bireysel olarak desteklenmesi önemlidir. Bu anlamda, uyarlanmış çerçeve koşullarına ek olarak; küçük sınıflarda öğrenme, pedagog, psikolog ve sosyal hizmet uzmanları ekibi  her katılımcıyı ayrı ayrı desteklemektedir. Stajyerler ayrıca sosyal yeterlilikler, özellikle ekip çalışması ve iletişim konularında da eğitilmektedir.

Rehabilitasyon programı öncelikle eğitim açısından engelli bireylere veya özel ihtiyaçları nedeniyle genel eğitim pazarında herhangi bir eğitim imkânı bulamayan veya eğitimini tamamlayamayan gençlere yöneliktir. Sorunun temel nedeni genellikle zihinsel sağlık sorunları ve/veya öğrenme güçlüğüdür. Onlara en iyi şekilde destek olmak için deneyimli bir öğretim ekibi, öğretmen, sosyal eğitim çalışanı ve psikolog rehabilitasyon sürecine eşlik etmekte ve destek sağlamaktadır.

Stichting Heliomare Onderwijs

Heliomare, engelli bireylere geniş bir yelpazede hizmet sunan bir Hollanda Rehabilitasyon Merkezi'dir. Bu hizmetler Amsterdam'ın kuzeyinde, 40 işyerinde beş iş birimi aracılığıyla sağlanmaktadır: Eğitim, rehabilitasyon, yetişkinler için evde bakım hizmetleri, spor, sağlık ve mesleki rehabilitasyon.

Bu proje için hem Heliomare Education hem de Heliomare Rehabilitation ortaktır. Heliomare Education, 7 özel okulda fiziksel, gelişimsel ve / veya öğrenme güçlüğü çeken yaklaşık 1000 öğrenciyi barındırmakta ve özel eğitim gereksinimleri olan önemli sayıda öğrenciye de kaynaştırma okullarında destek vermektedir. Bunların arasında öğrenme ve gelişim engelli öğrenciler (büyük bir kısmı ağır ve birden fazla engelli), fiziksel engeller, disleksi, DEHB ve Otizm tanılı öğrenciler bulunmaktadır. Heliomare Education’da öğrenciler 4 ile 20 yaşları arasındadır. Özel okullara devam eden öğrenciler, karmaşık ve çok sayıda engelli öğrencilerin yanısıra orta öğretim diplomasına sahip olan ve yüksek öğretime hazırlanan çok parlak öğrenciler de bulunmaktadır.

Heliomare Rehabilitasyon Heerhugowaard'da 2-4 / 5 yaş arası küçük çocuklar için ayrılmış bir kaynaştırma anaokulu işletmektedir. Başlangıçta deneme amaçlı olarak açılan bu okul oldukça başarılı olmuştur.

Heliomare Education öğretim ve destek ekibi, öğrencilerin öğrenme deneyimlerini geliştirmek, güçlendirmek, yenilik yapmak ve aynı zamanda ilgili personelin öğretim ve destek becerilerini arttırmak için araştırma projeleri de yürütmektedir. Hem Heliomare Education hem de Heliomare Rehabilitation  projelere nitelikli öğretmenler, destek personeli, terapistler ve tıbbi personel ve uzman profesyoneller sağlayabilmektedir. Söz konusu personel sadece  Heliomare özelinde  değil, aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi, beceri ve tecrübe geliştirir, paylaşır ve yayar.

Heliomare Education, öğrencileri için kişiselleştirilmiş öğrenme kariyeri geliştirme konusunda çalışmaktadır. Söz konusu çalışmaların için yenilikçi BİT yaklaşımlarıyla birleştirilmesi yoluyla öğrenme ve ulaşma engellerinin azaltılması önümüzdeki yıllardaki ana odak noktalarımızdan biridir. Heliomare Education, Hollanda'daki özel okulların şemsiye organizasyonu olan Lecso ile de işbirliği yapmaktadır.

Heliomare Education’ın anaokulları için bir yardım programı da bulunmaktadır. Heliomare Education, öğrenme ve gelişimsel zorlukları olan ancak fiziksel engelli ve / veya DEHB ve otizm tanısı da bulunan öğrencilere de kaynaştırma okullarında destek vermektedir.

Asociación cultural y medioambiental Permacultura Cantabria

Permacultura Cantabria, yaşadığımız toplumu geliştirmek için kapasite geliştirme, sürdürülebilirlik ve eşit insan ilişkileri açısından yeni alternatifler sunmayı hedeflemektedir. 15 ila 32 yaş arasındaki yaklaşık 40 genç üyeden oluşmaktadır.

Permacultura Cantabria, düşüncelerimizin uyku halindeki umutları veya referansları canlandıran, topluma ilham veren ve halka açık olarak hizmet eden bir sosyal platformdur.  Bunun için seminerler, etkinlikler, toplantılar, kamplar ve kısa geziler düzenler.   

Cantabria Hükümeti ve bölgedeki diğer kurumlar, toplumsal kaynaşma, kırsal kalkınma ve eğitim girişimleri ile ilgili çeşitli projelerde işbirliği Permacultura Cantabria ile işbirliği yaparak finansal ve lojistik destek sağlamaktadır

Permacultura Cantabria’nın başlıca odak noktalarından biri birbirini korumak ve yaptıklarından zevk almaktır. Başarıların kutlanması hem kendi hayatlarını hem de diğerlerinin hayatlarını sosyal anlamda zenginleştirecek farklı alternatifleri ve süreçleri keşfetmelerinden kaynaklanmaktadır.